znaki strona www 1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut" otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH "AKTYWNI+" NA LATA 2021-2025

Nazwa projektu: "Aktywny senior wczoraj i dziś"

Wartość dofinansowania 40000 zł

Całkowity koszt projektu: 56450 zł

Nasz projekt „Aktywny senior wczoraj i dziś” w ramach Priorytetu I Aktywność społeczna będzie realizowany na terenie Gminy Stalowa Wola. Zakłada on aktywizację osób starszych, pogłębienie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem człowieka. Zadania "Aktywny senior wczoraj i dziś" będą koncentrowały się wokół seniorów tworząc im warunki do zwiększenia udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, aktywnego uczestnictwa w wolontariacie i aktywizacje w środowisku lokalnym. Podczas projektu realizowane będą bloki programowe: Spójrz inaczej, Z kulturą i sztuką, Szlakiem kultur, Senior – lider.
Projekt skierowany jest do seniorów w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujące na terenie miasta Stalowa Wola, wykazujące się chęcią uczestnictwa w projekcie i gotowych do zwiększenia swojej aktywności nie tylko w trakcie trwania projektu ale także po jego zakończeniu, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji w tym mało samodzielnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz mających poczucie osamotnienia i marginalizacji.

Różnorodność działań prowadzonych w projekcie przyczyni się do wzbudzenia aktywności społecznej, fizycznej i turystycznej seniorów, do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i tworzenia więzi wewnątrz i międzypokoleniowej na różnych polach działania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.